• توضیح
  • توضیح
  • توضیح

مختصری از ما

گــروه حسـاب پـردازان عصـر نامی افتخار دارد که با کادری مجرب خدمات ذیل را ارایه نماید:


کلیه خدمات حسابداری و مالی و تنظیم اظهار نامه مالیاتی و گزارشات و صورتهای مالی و حسابرسی ،مشاوره مالی ،مشاوره مالیاتـــــــی،

 مشاوره مقررات تامین اجتماعی  ،رفع حل اختلاف مالی ،ارایه خدمات امور حقوقی ،تامین نیروی حسابدار تمام وقت و پاره وقت ارایه خدمات

 کنترل داخلی و اعزام حسابرس داخلی، تهیه لوایح اعتراضی و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیت های حل اختلاف سازمان امور مالیاتـــی

 وتامین اجتماعی ،تهیه و نصب و راه اندازی سیستمهای مکانیزه حسابداری ، مالی و اداری و شبکه ،ارایه مشاوره و انواع خدمات بیــــــمه ای